top of page
IMG_8610.JPG

Marimanti Ziekenhuis

Het Marimanti-ziekenhuis ligt in de stad Marimanti in de Tharaka Zuid subprovincie. Tharaka Zuid is een van de subprovincies in de provincie Tharaka Nithi. Tharaka Nithi is een van de 47 provincies in Kenia en ligt rond Mount Kenya.

 

Tharaka Zuid heeft een bevolking van 31.000 inwoners (2019). De meeste inwoners zijn geitenhouders en kleinschalige erwtenboeren.

 

In 2021 waren er 45.668 poliklinische consulten, waarvan 7.537 in de moeder- en kindkliniek. Er waren 899 tandheelkundige bezoeken.

 

In de vrijwillige counselling- en testkliniek (HIV) werden er 3.306 patiënten gezien.

Er waren 3.175 ziekenhuisopnames.

 

In 2021 werden 1644 baby's geboren, waarvan 1.205 middels normale vaginale bevallingen en 439 bevallingen per keizersnede.

 

Het ziekenhuis heeft 160 medewerkers. Het team bestaat uit 46 verpleegkundigen, 4 algemene dokters4 medisch specialisten8 laboratoriumtechnici8 apothekersassistentes11 medisch ondersteuners e79 ondersteunend medewerkers.

31.000

Inwoners

45.668

Polibezoeken in het Marimanti Ziekenhuis

3.175

Ziekenhuisopnames

1.644

Baby's zijn geboren

160

Ziekenhuis medewerkers

Over onze stichting

De stichting

Dr. Andrew Njoroge en dr. Mimosa Bruinooge hebben een aantal jaar geleden samen gewerkt in een ziekenhuis in Tanzania. Dr Bruinooge werkte daar als tropenarts en dr Njoroge als clinical officer. Na het voltooien van zijn opleiding tot arts vertrok dr Njoroge naar zijn  thuisland Kenia om in het Marimanti Ziekenhuis te werken. Daar runt hij samen met drie collega-artsen een ziekenhuis. Het Marimanti Ziekenhuis wordt gefinancierd door de overheid, maar dekt niet volledig de behoeften van de lokale bevolking. Tot nu toe is er geen buitenlandse steun voor Marimanti en daarom besloten dr. Njoroge en dr. Bruinooge een stichting op te richten met een bi-nationaal karakter. Het doel was om financiële middelen te realiseren om de gezondheidszorg voor de armen, moeder en kind te verbeteren en om continue medisch onderwijs te implementeren. Om dit te realiseren werd zowel een Keniaans als een Nederlands bestuur opgericht om deze ideeën werkelijkheid te laten worden. Nadat het Keniaanse en Nederlandse bestuur elkaar ontmoetten tijdens een bezoek aan het ziekenhuis, kwam de vruchtbare samenwerking tot stand, naast aanmoediging van de lokale autoriteiten.

IMG_4284.JPG
bottom of page