top of page

Friends of Marimanti

Respectvolle samenwerking, duurzaamheid, vraaggestuurd, vriendschap en vertrouwen

Friends of Marimanti is een Keniaans-Nederlandse stichting dat bestaat uit zowel een Keniaans als een Nederlands bestuur. Onze organisatie is gebaseerd op van respectvolle en gelijkwaardige samenwerking. Hierbij spreekt het Keniaanse bestuur ideeën uit voor projecten en initiatieven, waarbij rekening wordt gehouden met de ideeën en wensen van lokale medewerkers en patiënten.

IMG_8696.JPG

Wat we doen

Ons doel is het ondersteunen van duurzame projecten en maatregelen om de kwaliteit van de zorg in het Marimanti Ziekenhuis en de omliggende gezondheidscentra te verbeteren. De focus ligt hierbij op onderwijs, duurzaamheid en toegankelijkheid van zorg op het gebied van moeder- en kindzorg reproductieve gezondheid en zorg voor armen.

Image by Estevao Gedraite

Zonne-energie

Duurzaamheid als middel om 24/7 gezondheidszorg mogelijk te maken

Marimanti heeft een tropisch savanneklimaat en is daardoor in de meeste seizoenen warm tot heet. Dit klimaat maakt zonne-energie mogelijk als hernieuwbare energiebron. Door zonne-energie te installeren, wordt geld bespaard dat normaal gesproken aan generatorbrandstof zou worden uitgegeven. Zonnepanelen besparen het ziekenhuis ongeveer € 2000,- per maand. Dit geld kan opnieuw worden toegewezen aan andere doeleinden, zoals toegang tot gezondheidszorg voor de armsten en het verbeteren van de gezondheidszorg voor moeders.

Doorlopend medisch onderwijs

Voortdurende training en opleiding van gezondheidswerkers

Via educatie streven wij naar de zelfredzaamheid van zorgverleners en paramedische professionals. De nadruk ligt op onderwijs over gezondheidszorg voor moeders en pasgeborenen, naast reproductieve gezondheid en op alle andere gebieden waar kennishiaten bestaan.

IMG_4251.JPG

Wie we zijn

Het Friends of Marimanti team bestaat uit een Keniaans bestuur van 3 leden, een Nederlands bestuur van vier leden en een Raad van Toezicht.

IMG_8600.JPG
bottom of page